KRMENÍ DRŮBEŽE V JARNÍM OBDOBÍ

Jarní období je typické odchovem mláďat. V tomto článku se zaměříme na odchov drůbeže.


V případě, vlastního odchovu kuřat, kachňat nebo housat doporučujeme pro přípravu základního hejna krmnou směs vlastní výroby N1 a minerální směs MIKROS Nosnice s vitamíny. Dobrý výživový stav a především dostatek minerálních látek má velmi významný vliv na kvalitu a líhnivost násadových vajec. V rámci udržení dobrého zdravotního stavu zvířat a snížení rizika nákazy kokcidiózou doporučujeme výrobek ACIDOMID pro drůbež (balení 500 ml/ 1l) – okyselovadlo do vody.


Vliv na kvalitu skořápek má především obsah vápníku a fosforu ve výživě, zde můžeme doporučit MIKROS Nosnice minerál a případně MIKROS Vápenný Grit, který působí i na správné zažívání a mělnění potravy.


Jedním z nejdůležitějších faktorů co se týče zdraví a dobré užitkovosti zvířat je především prostředí, ve kterém drůbež chováme. Je potřeba zajistit především čistotu, pravidelné odklízení trusu a desinfekci stáje (kurníku). Dále je nezbytné minimalizovat výskyt parazitů a  hlodavců. Výrobek ČMELÍKOSTOP slouží k hubení čmelíků v chovatelských zařízeních. Před použitím je však potřeba přečíst si návod k použití. Výskyt hlodavců je potřeba eliminovat zejména z důvodu, že tito jsou přenašeči salmonela typhi – původce Salmonelózy.


Zvláštní pozornost z hlediska čistoty a desinfekce je potřeba věnovat snáškovým hnízdům. Vajíčka určená do líhně je potřeba skladovat předepsaným způsobem. Snesené vejce je potřeba co nejrychleji odebrat z hnízda a umístit do čistých proložek a přenést do místnosti s teplotou 8 – 15°C a relativní vlhkostí 55 – 75 %. Optimální doba skladování násadových vajec je nanejvýše týden (Šonka et al., Drobnochov hospodářských zvířat) poté líhnivost násadových vajec prudce klesá.


Po vylíhnutí mláďat je potřeba zajistit teplotu 30 – 35 °C. Běžným pohledem zjistíme podle chování hejna, jestli je teplota vyhovující. Při vysoké teplotě jsou mláďata vzdálena od tepelného zdroje a v případě, že je naopak teplota příliš nízká, mláďata se k sobě shlukují.


Jako podestýlku pro mláďata zajistíme ideálně čistou, nezávadnou a nezaplísněnou slámu.  U pilin je nebezpečí, že je budou kuřata zobat.


Krmení se 1. den dává na rovnou podložku – noviny, tác a samozřejmě mláďatům zajistíme přistup k nezávadné odražené pitné vodě. Poté už můžeme využít různých krmítek.


V období od 1. dne – 21. dne věku doporučujeme ad libitní (neomezený) přístup ke krmení. Vhodnou směsí je krmná směs K0, sypká směs sestavená speciálně pro potřeby drůbeže v tomto období růstu.  Samozřejmostí je neomezený přístup k nezávadné pité vodě. Udržení dobrých hygienických podmínek je v tomto období obzvláště důležité, protože mláďata jsou velmi náchylná k infekcím z důvodu slabé imunity, která se teprve dovyvíjí. Jako prevence na udržení dobrého zdravotního stavu zvířat a zamezení výskytu růstových vad doporučujeme MIKROS Drůbež/ Odchov.


Od 3. – 5. týdne věku drůbež krmíme krmnou směsí K1, krmná směs je granulovaná, proto volíme postupný přechod z K0 na K1 a to alespoň během 2 dnů. Přechod probíhá tak, že postupně přidáváme do sypké směsi K0 granulovanou K1 a měníme poměr postupně ve prospěch granulek. Množství krmiva neomezujeme a zároveň dbáme na to, aby měla zvířata stálý přístup k čisté, zdravotně nezávadné vodě.


Od 5. týdne věku až do konce odchovu/ výkrmu krmíme krmnou směsí K2 a to stejně jako v předchozích obdobích, tzn. ad libitně s přístupem k pitné vodě. Výborným doplňkem krmné dávky je sekanice z kopřiv, mladé vojtěšky, nebo jetele, která se míchá s krmnou směsí.


Častým problémem drůbeže je vzájemné ozobávání, to může být způsobeno množstvím různých faktorů. Jedním z nich může být špatně nastavený světelný režim u zvířat chovaných v uzavřených prostorách, dalším může být nedostatečný životní prostor zvířat, či vysoká teplota. Většinou však za ozobáváním stojí nedostatek bílkovin ve výživě. Přidáním rybí moučky do krmné dávky většinou tento problém odstraníme, v každém případě je však potřeba napadenou drůbež izolovat od zbytku hejna, ošetřit ji a nechat uzdravit.


Máte-li k popsané problematice jakékoliv další dotazy, či jsme na Vaše otázky neodpověděli, určitě se obraťte na naše pracovníky na prodejně, velmi rádi se Vám pokusíme pomoci.